บริษัท ซอฟต์แคร์ จำกัด

SOFTCARE เราคือหนึ่งเดียวในด้านการออกแบบและพัฒนาระบบ คุณภาพสูง ปรุงแต่งให้ตรงตามความต้องการและให้ตรงตามธุรกิจของท่าน โดยทีมนักพัฒนาระบบมืออาชีพ

 

เราคือทีมนักพัฒนา Application
ที่ทันสมัยของนักพัฒนารุ่นใหม่

ออกแบบระบบทั้งหมด ให้ตรงตามธุจกิจของลูกค้าให้มากที่สุด และพร้อมยินดีให้คำปรึกษาแนะนำข้อมูลหรือโซลูชั่นในการแก้ไขปัญหาก่อนเริ่มดำเนินงาน

อ่านเพิ่มเติม

6 เหตุผล ทำไมใช้บริการของ ซอฟต์แคร์

บริการหลัก

เทคโนโลยีและเทคนิค 

 
เพื่อให้ได้คุณภาพของงานและความเป็นทันสมัยที่สุด ซอฟต์แคร์ เราจึงมุ้นเน้นและให้ความสำคัญกับเครื่องมือในการพัฒนาระะบบ เปรียบเหมือนคลังเครื่องสำคัญๆหลักๆของนักพัฒนาในบริษัทที่สามารถหยิบจับและนำไปใช้ในงานในการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลา และเรายังมีศูนย์การเรียนรู้ย่อมๆให้กับนักพัฒนาระบบให้เข้าใจและตามทันภาษาและเครื่องใหม่ๆให้กับพนักงานอยู่เสมอ
 

“เราเชื่อว่าการสะสมความรู้และเทคโนโลยีให้มากพอ เราจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็ว”